Skip to main content

Wstępne wyniki oceny przyrodniczej

2011-07-19

Jak już wcześniej informowaliśmy, w dniu 06 czerwca br. z p. Andrzejem Oleksą została podpisana przez gminę Rychliki umowa na wykonanie opracowania pod nazwą “Ocena walorów przyrodniczych zadrzewień krajobrazu kulturowego Gminy Rychliki”. Jednym z założeń opracowania jest sprawdzenie, czy wycinka drzew wzdłuż planowanej do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 527 stanowi realne zagrożenie dla populacji gatunków chronionych w obrębie tych drzew, zwłaszcza pachnicy dębowej i porostów.

więcej na: www.527.cba.pl