Skip to main content

Wstrzymanie zbioru ślimaka winniczka

2014-04-02

Informujemy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie podjął decyzję dotyczącą wstrzymania zbioru ślimaka winniczka (Helix pomatia) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2014. Przyczyną tej decyzji jest spadek populacji tego gatunku na terenie województwa oraz wzrost udziału osobników o małych rozmiarach muszli.

pobierz tekst pisma             artykuł na stronie RDOŚ