Skip to main content

Wybory sołtysa w Marwicy

2010-01-19

W dniu 18 stycznia o godz. 1300 w świetlicy wiejskiej w Marwicy odbyło się zebranie na którym dokonano wyboru nowego sołtysa sołectwa Marwica. Dotychczasową sołtys Panią Marię Masalską, która złożyła rezygnację z pełnienia tej funkcji, zastąpiła Pani Danuta Ostrowska. Pani Marii Masalskiej dziękujemy za ponad trzyletnią pracę na rzecz sołectwa. W skład sołectwa wchodzą 2 miejscowości Marwica oraz Topolno Wielkie.