Skip to main content

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

2015-03-09

Poniżej zamieszczamy harmonogram zebrań wiejskich na których zostaną przeprowadzone wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Rychliki.

Pobierz harmonogram