Skip to main content

Wybory uzupełniające

2009-08-06

OGŁOSZENIE

Mieszkańcy GMINY RYCHLIKI

Zarządzeniem Nr 150 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lipca 2009 roku wyznaczona została data przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu nr 4 obejmującym wieś Rychliki, celem wyboru jednego radnego do Rady Gminy Rychliki :
na dzień 27 września 2009 roku
Informuję mieszkańców, że dnia 10 sierpnia 2009 r. upływa termin zawiadamiania Komisarza Wyborczego w Elblągu o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych oraz zgłaszanie kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej.

Wójt Gminy
Henryk Kiejdo

Rychliki, dnia 2009-08-03