Skip to main content

Wydanie opinii się przedłuży

2011-04-14

W dniach 08 i 21 lutego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie złożył do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie wnioski o opinię w sprawie wydania zezwolenia na zniszczenie siedlisk i przemieszczanie gatunków chronionych z powodu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa – Rychliki – Jelonki…

więcej na: www.527.cba.pl