Skip to main content

Wykaz do dzierżawy

2017-03-15

Przeznaczenie do oddania w użyczenie i dzierżawę  nieruchomości zasobu mienia Gminy Rychliki, w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2147) – Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 16.03.2017r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia  w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Rychliki (wykaz nr 6845.III.2.2017 r. z dnia 15.03.2017r.).

Treść wykazu znajduje się  na stronie  http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.