Skip to main content

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

2017-01-31

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 01.02.2017r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat w drodze w drodze bezprzetargowej (wykaz nr 6845.III.1.2017 z dn. 31.01.2017r.).

Treść wykazu na stronie http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.