Skip to main content

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

2019-02-21

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 22.02.2019 roku wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat. Treść  wykazu na stronie http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew.29.