Skip to main content

Informacja

2020-03-25

I N F O R M A C J A

 

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Jelonki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zamieszczony został na okres 21 dni licząc od dnia 26.03.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (działka nr 146/23 obręb Jelonki Gmina Rychliki. Treść wykazu do pobrania.