Skip to main content

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

2018-07-02

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na tablicy informacyjnej w miejscowości Śliwica oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości Śliwica  oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.