Skip to main content

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2023-12-01

Wójt Gminy Rychliki, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach oraz na stronie BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i stronie Gminy Rychliki: www.rychliki.pl.wywieszony został w dniu 01.12..2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej. Szczegółowych informacji można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 208, e-mail: nieruchomosci@rychliki.pl.