Skip to main content

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2017-11-29

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości Jelonki, Śliwica, Kwietniewo, Rychliki i Lepno (Gołutowo, Dziśnity) został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, przeznaczonych do dzierżawy przez dotychczasowych dzierżawców. Treść wykazu n do pobrania.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w w/w miejscowościach oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.