Skip to main content

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2019-01-08

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy informacyjnej sołectwa Jelonki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej sołectwa Jelonki oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

 

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy informacyjnej sołectwa, w którym położona jest nieruchomość oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat.