Skip to main content

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2019-06-19

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na tablicy informacyjnej w miejscowości Krupin – Kiersity oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu .

Wykaz do pobrania.