Skip to main content

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2017-10-12

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na tablicy informacyjnej w miejscowości: Wysoka, Śliwica, Budki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/, umieszczony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.  Ogłoszenie do pobrania.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości: Wysoka, Śliwica, Budki oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.