Skip to main content

Wykazy nieruchomości do sprzedaży

2020-07-23

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicach sołectw oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostały zamieszczone w dniu 22.07.2020 roku, na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu: