Skip to main content

Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i oddania w użyczenie

2018-07-07

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na tablicy informacyjnej w miejscowości Powodowo, Jelonki i Rychliki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostały zamieszczone wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i oddania w użyczenie, w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości  Powodowo, Marwica i Rychliki oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.