Skip to main content

Wyniki egzaminów klas 8

2022-07-08

IMG20220623141015 01W dniach od 24 maja do 26 maja 2022 r. uczniowie klas ósmych przystąpili do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, którego wyniki Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazała 1 lipca 2022 r. Jesteśmy bardzo dumni z uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rychlikach, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki z egzaminu.

Z języka polskiego średnia szkoły wyniosła 58% – (5 stanin)

– średnia szkół z województwa warmińsko – mazurskiego to 57%.

Z egzaminu z matematyki uczniowie osiągnęli średnią 46,4%

– średnia wojewódzka to 53%.

Wyniki egzaminów z języka angielskiego to 52,6% (4 stanin)

 – średnia wojewódzka wyniosła 63%.                                      

Dwóch uczniów SP Rychliki zdobyło 100%.

Są to:

  1. Jakub Cytrycki z klasy VIIIa 100% wynik z matematyki,
  2. Kacper Biedziuch z VIII b 100% wynik z języka angielskiego.

Najwyższe wyniki z całości egzaminu osiągnęli:

  1. Jakub Cytrycki z 8a, Jakub Hałuszczak z 8a,
  2. Paulina Drzazga z 8b oraz Dominik Narwojsz z 8a.

Ogromnie cieszy fakt, że podjęte działania nauczycieli, dyrekcji, rodziców, a przede wszystkim uczniów przyniosły bardzo dobry efekt, a uzyskane wyniki absolwentów pozwolą im na dalszą edukację w wybranej przez siebie szkole.