Skip to main content

Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

2018-02-16

W dniu 13 lutego 2018 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Rychliki odbyło się publiczne otwarcie ofert organizacji pozarządowych.

Na konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy Rychliki w dniu 19 stycznia 2018 r. w wymaganym terminie, tj. do dnia 12 lutego 2018 r. do godz. 14:00 wpłynęły 2 oferty organizacji pozarządowych:

  • 2 oferty na działania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i zawodach, złożone przez:
    • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej w Rychlikach
    • LKS Sparta Kwietniewo

W wyniku postępowania konkursowego na realizację w 2018 roku zadań zleconych przez Gminę Rychliki organizacjom pozarządowym, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert wyłoniono do dofinansowania:

  1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i zawodach:
    • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej kwotą 31 000,00 zł
    • LKS Sparta Kwietniewo kwotą 4 000,00 zł

Umowa pomiędzy Gminą Rychliki, reprezentowaną przez Wójta Gminy, a organizacją pozarządową wyłonioną w konkursie ofert zostanie zawarta w terminie do 14 dni od podania niniejszej informacji. Łączna wartość umowy wynosi 35 000,00 zł.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Agnieszka Jundziłł