Skip to main content

Wyniki Referendum Ogólnokrajowego w Gminie Rychliki

2015-09-07

Liczba  uprawnionych do udziału w referendum – 3 192.
Wydano kart do głosowania – 147.

Frekwencja wyborcza – 4,6%