Skip to main content

Wypłata zasiłków w GOPS Rychliki

2013-12-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach
informuje, że:

–    zasiłek stały
–    zasiłek okresowy
–    zasiłek celowy
–    zasiłek rodzinny
–    świadczenie opiekuńcze
–    fundusz alimentacyjny

Wypłacane będą w dniach 18, 19, 20 grudnia 2013 r.