Skip to main content

„WYPRAWKA SZKOLNA” 2011

2011-06-08

Udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2011 roku – „WYPRAWKA SZKOLNA”

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2011 roku informuję, o możliwości składania wniosków.
Wnioski należy składać do dnia 30 czerwca 2011 roku w sekretariacie szkoły do której uczęszcza uczeń (wzór wniosku w załączeniu).

Ubiegający się o pomoc finansową dołącza do wniosku zaświadczenie o wysokości dochodów ( kryterium dochodowe wynosi 351 zł ).

Wartość pomocy wynosi:

 

  • dla ucznia klasy I – III szkoły podstawowej – 180 zł,
  • dla ucznia III klasy gimnazjum – 325 zł.

pobierz wniosek