Skip to main content

Wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków typu H5N8

2016-12-06

W związku z wystąpieniem  ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie gęsi,  zlokalizowanym  w powiecie gorzowskim, województwo lubuskie przypominam wszystkim hodowcom drobiu, w szczególności posiadającym gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych, że z uwagi na występujące zagrożenie zakażenia drobiu wirusem grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa, powinni oni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji, minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

 

  • zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków;
  • nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne;
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Ponadto przypominam, że zgodnie z obowiązującym prawem, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.
         Wirus podtyp H5N8 nie występował wcześniej w Polsce, może on wywołać nietypowy obraz kliniczny, a zmiany mogą ograniczyć się początkowo do spadku produkcji i zmniejszenia pobierania paszy. Mogą pojawic się również objawy nerwowe, takie jak drżenie głowy, zatacznie się, przyjmowanie nietypowej pozycji ciała. Choroba może cechować się niską śmiertelnością, ale jednocześnie wysokim stopniem rozprzestrzeniania się.
          W przypadku zaobserwowania niepokojących zmian w stadach drobiu, mogących sugerować występowanie choroby zakaźnej powinno brać się pod uwagę możliwość pojawienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków. Należy pamiętać, że przyczyną pojawienia się zakażenia może być nieodpowiednie zabezpieczenie paszy oraz ściółki.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu
lek. wet. Jerzy Koronowski