Skip to main content

Wywiadówka w Zespole Szkół w Rychlikach

2014-02-23

Dnia 20 lutego 2014 roku o godzinie 15.30 odbyło się w Zespole Szkół w Rychlikach Zebranie Rodzicielskie. Spotkanie rozpoczął, na holu głównym szkoły, Dyrektor ZS pan Mirosław Szewczun. Przedstawił Rodzicom szereg kolejnych prac remontowo-  budowlanych, które miały miejsce w ostatnim czasie w naszej szkole. Należały do nich między innymi : wymiana drzwi do niektórych gabinetów, wymiana podłóg i wiele innych prac. Dyrektor poinformował, iż zostaje przedłużony konkurs na „Logo szkoły”, któremu patronuje Wójt Gminy Rychliki, pan Henryk Kiejdo.

Wicedyrektor ZS, pani. Alicja Goszcz- Zając, przedstawiła zainteresowanym średnie poszczególnych klas, uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce oraz tych którzy nie opuścili ani jednego dnia w I semestrze. Pogratulowała Wychowawcom i Rodzicom takich wyników.   
Następnie panie: Małgorzata Rogalska i Elżbieta Biczak przedstawiły prezentację multimedialna naszej szkoły, w której przypomniały misję szkoły podstawowej i gimnazjum, działania Samorządu Szkolnego oraz szereg uroczystości, które wpisały się na stałe w kalendarz szkolnych uroczystości.
Pani Beata Naumczyk przedstawiła zebranym wyniki ankiety , której celem było sprawdzenie ile czasu uczniowie przeznaczają na naukę własną w domu. Niestety wyniki nie są satysfakcjonujące, ponieważ zdecydowana większość   respondentów  za mało uczy się w domu.
W naszej szkole duża grupa podopiecznych jest objęta różnorodnymi formami pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych i w kołach zainteresowań. Mają możliwość  kontynuowania nauki w prestiżowych liceach w Gdańsku i w Warszawie. O tym i  o innych sprawach powiedziała pedagog- pani Marianna Mazur.
W jaki sposób nasi uczniowie potrafią konstruować i programować roboty opowiedzieli pani Gabriela Żylis i pan Andrzej Kur.  Pod ich kierunkiem działa koło naukowe w ramach projektu „ Generator Naukowców”. Nasi uczniowie odnoszą już w tej dziedzinie sukcesy.
Pan Dawid Oszlis wraz z uczennicą Wiktorią Marek- Ryś przypomnieli, że czwartego czerwca 2014 roku mija 25 rocznica pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w powojennej historii Polski.
Uczennica prowadzi w związku z tymi ważnymi dla Polski wydarzeniami bloga. Zainteresowane osoby mogą również brać udział w tworzeniu tej żywej historii.
Wszystkie informacje dotyczące naszej szkoły, wiele ważnych szkolnych dokumentów, a także ten artykuł można znaleźć na naszej szkolnej stronie.
O tym, między innymi,  poinformował administrator naszej  strony-  pan Andrzej Szponar.
Po oficjalnych prezentacjach, wychowawcy i rodzice udali się na indywidualne spotkania.