Skip to main content

Wywieśmy flagi 11 listopada

2012-11-09

W 1918 roku po 123 latach zaborów Polska, uzyskała suwerenność. 11listopada 1918 roku w Compiegne pod Paryżem, w wagonie kolejowym  Niemcy podpisały rozejm z państwami sprzymierzonymi i w ten sposób zakończyła się I wojna światowa. Brały w niej udział 33 państwa, śmierć poniosło 10 milionów ludzi, a prawie 20 milionów zostało rannych. Upadły 3 cesarstwa. Po wojnie zawarto nowe traktaty pokojowe, zmieniły się granice państwowe oraz formy rządów. I co najważniejsze po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.10 listopada 1918 r. do kraju powrócił Józef Piłsudski, a dzień później Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych.

Niepodległa Polska odrodziła się w listopadzie 1918 r. w ciągu zaledwie trzech tygodni. To niezwykłe tempo zaskoczyło ówczesnych obserwatorów wydarzeń politycznych w Polsce i Europie. Dzień 11 listopada był oficjalnych Świętem Narodowym Polski w latach 1937-1939. W latach II wojny światowej, podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości, były niemożliwe. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. W czasach komunizmu 1945-89 wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy bici i aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono, ustawą Sejmu /jeszcze PRL/, w 1989 roku.
11 listopada pokażmy, czym dla nas jest suwerenność narodowa, pamięć o ludziach walczących za Rzeczypospolitą. Uczcijmy 11 listopada wywieszając na naszych domach polską flagę.