Skip to main content

Za nami sesja absolutoryjna…

2017-06-30

absolutoriumSesja absolutoryjna, czyli jedno z najważniejszych posiedzeń Radnych odbyło się w 29 czerwca br. w Sali Biblioteki Publicznej w Rychlikach. Podczas sesji radni udzielili Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r..
Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Rychlikach pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe Wójta za 2016 r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. i przedstawiła Radzie Gminy wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Rychliki z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 r..

Ubiegłoroczne dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 17 028 640,50 zł, co stanowi 97,48% rocznego planu, zaś wydatki zostały zrealizowane na poziomie 16 933 832,55 zł, co stanowi  95,03% rocznego planu, w tym wydatki bieżące: 14 876 091,22 zł oraz majątkowe: 2 057 741,33 zł.
Do najważniejszych inwestycji w minionym roku należały: budowa sieci wodociągowej Śliwica-Liszki-Barzyna, Jelonki-Budki, Barzyna-Domki-Brzeźniak oraz budowa oczyszczalni ścieków w Budkach. Łączna kwota tych zadań to 1 290 677,82 zł. Poza tym OSP w Rychlikach doczekało się nowego wozu strażackiego (za 299 500,00 zł) a sołectwa, dzięki wyodrębnionym w budżecie funduszu sołeckim, mogły zrealizować zadania, które niewątpliwie miały na celu poprawę wizerunku wsi.