Skip to main content

„Zachowałam się jak trzeba…”, czyli Gimnazjalne Spotkania z Historią w Rychlikach

2015-05-09

„Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenną. Tą rzeczą jest honor” – powiedział w sejmie wobec żądań niemieckich w stosunku do Polski 5 maja 1939 roku minister spraw zagranicznych II RP Józef Beck. Tymi słowami pan Piotr Szubarczyk, pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, nawiązał do daty naszego szczególnego spotkania.
Właśnie 5 maja 2015 roku w ZS w Rychlikach odbyła się konferencja historyczna z cyklu Gimnazjalnych Spotkań z Historią. Była to opowieść o młodej dziewczynie – Danusi Siedzikównej ps. „Inka”, która w wieku naszych gimnazjalistów, w obliczu wojny została zmuszona do porzucenia młodzieńczych marzeń i ideałów. Obdarta z godności, wystawiona na ciężką próbę przez reżim komunistyczny, musiała zdać najważniejszy sprawdzian – egzamin z miłości do ojczyzny.

Nasze spotkanie to żywa lekcja historii. Udział w niej wzięli uczniowie i nauczyciele, a także goście: Wójt Gminy Rychliki Henryk Kiejdo, pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku Piotr Szubarczyk, byli żołnierze Armii Krajowej Józef Rusak oraz Lucjan Deniziak, przedstawiciel Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Danuty Siedzikówny w Miłomłynie Dariusz Kazimierczyk, przedstawiciel Komendy Policji w Pasłęku podkomisarz Robert Papierowski, komendant Straży Pożarnej w Pasłęku Tomasz Marcinkowski, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Pasłęku Dariusz Ponichtera, dyrektor ZS Powszechnych w Pasłęku Marek Sarnowski, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej Alicja Karulewska, kierownika BP w Rychlikach Katarzyna Hałuszczak, proboszcz parafii w Rychlikach ks. Lech Wasilewski, proboszcz parafii w Kwietniewie ks. Mirosław Bułecki, nauczyciel historii ZS w Pasłęku oraz radny powiatu elbląskiego Tomasz Rozenbajgier, radna gminy Rychliki Małgorzata Jurczak, sekretarz gminy Krystyna Chojnacka-Borosiewicz, skarbnik gminy Małgorzata Klepacz-Ciąćka, radna gminy Halina Zbróg, przewodnicząca Rady Rodziców ZS w Rychlikach Marzenna Kruszka oraz Anna Włodarska z „Głosu Pasłęka”.
W murach szkoły spotkały się osoby, które na co dzień zajmują się badaniem historii oraz osoby, które do tej historii dawno temu przeszły. Niezwykły referat wygłosił Piotr Szubarczyk. Pracownik IPN-u przypomniał najtragiczniejsze losy naszego narodu z okresu II wojny światowej: agresję Niemiec, zbrodnię katyńską, okupację sowiecką po wojnie. Ale najwięcej miejsca poświęcił naszej bohaterce – Danucie Siedzikównej. Wzruszające było spotkanie z panem Józefem Rusakiem oraz panem Lucjanem Deniziakiem, którzy wychowani w tradycjach patriotycznych II Rzeczypospolitej, jako młodzi chłopcy, trafili na fronty II wojny światowej. Ogromnym zaszczytem było uścisnąć dłoń pana Józefa, który 70 lat wcześniej spotkał osobiście Danutę Siedzikównę, a także znał i walczył wspólnie z Zygmuntem Szendzielarzem – „Łupaszką”.
Pan Dariusz Kazimierczyk z Miłomłyna, przedstawiciel Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Danuty Siedzikówny, zaprosił naszą społeczność do udziału w obchodach mających upamiętnić „Inkę”, które odbędą się w przyszłym roku. Wójt Henryk Kiejdo przyjął zaproszenie.
Konferencję przygotowali nauczyciele historii – Dawid Oszlis i Anna Dudowicz-Głuch.
Szczególne podziękowania w realizacji Gimnazjalnych Spotkań z Historią należą się dyrektorowi ZS w Rychlikach Jackowi Tuńskiemu oraz wójtowi Henrykowi Kiejdo, którzy wsparli tę inicjatywę.
Lekcja żywej historii nie byłaby możliwa bez pomocy naszych nauczycieli: Jolanty Marek-Ryś, Małgorzaty Rogalskiej, Eweliny Hoszwy oraz Ewy Maciejewskiej.
Oprawę muzyczną spotkania zawdzięczamy uczennicom klasy Ia, ze solowym popisem wokalnym Weroniki Dudy (II b), której niezwykła wrażliwość i dojrzałość muzyczna zachwyciły gości.
Mamy nadzieję, że historia obcej nam dziewczyny, która „zachowała się jak trzeba” uczynią Danutę Siedzikównę naszą Danusią, że jej postawa i ideały staną się drogowskazem dla młodzieży. Konferencja poruszała aktualne tematy: cierpienia, przemijania, poświęcenia czy patriotyzmu. Jednak uczestnicy spotkania opuszczali naszą szkołę z uśmiechem. Niech to przesłanie, że „pięknie jest uśmiechać się na pamięć ludzi”, będzie hołdem złożonym narodowym bohaterom.

link do materiału IPN https://www.youtube.com/watch?v=QvqLy88OPJ4

{gallery}15/inka{/gallery}