Skip to main content

Zadania inwestycyjne w realizacji

2018-05-08

droga powodowoPiękna pogoda sprzyja wykonawcom prac budowlanych, dlatego też place budów inwestycji gminnych nie stoją puste. Trwa przebudowa drogi osiedlowej na „Podleśnej” w Rychlikach, gdzie drogowcy układają krawężniki ukazujące zarys zaplanowanej do wykonania drogi wraz z chodnikami i parkingami. W Powodowie natomiast trwają prace związane z układaniem kanalizacji deszczowej. Gotowy już jest końcowy odcinek wraz z separatorami i wylotem oczyszczonej wody. Ze względu na dużą ilość kolizji z wodociągami, kanalizacją i kablami telekomunikacyjnymi, prace w bardzo głębokich wykopach muszą być prowadzone ostrożnie, często wręcz ręcznie.

Następny plac budowy to teren za Urzędem Gminy w Rychlikach, gdzie budowany jest skwer z pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Teren jest już wykorytowany, stoi podstawa cokołu a w niedługim czasie będą układane obrzeża i krawężniki alejek.
Planując inwestycje gmina nie zapomina o drobniejszych sprawach. Od poniedziałku w terenie pracuje równiarka, której zadaniem jest naprawa dróg gruntowych, głównie śródpolnych, nie objętych możliwością remontu wcześniej, ponieważ było na nich zbyt mokro. Do uzupełnienia zostało jeszcze też kilka ubytków na drogach gruntowych, po wznowieniu dostaw tłucznia naprawy będą kontynuowane.

{gallery}18/budowy{/gallery}