Skip to main content

Zajęcia z budowy i programowania robotów w Rychlikach, Stankowie i Lubominie

2013-02-14

W minionym 2012 roku, firma „Invention-Group” Bożydar Milewski zapoczątkowała nową erę i niesamowitą przygodę w Gimnazjum w Stankowie, Zespole Szkół w Rychlikach oraz Gimnazjum w Lubominie.
Wyżej wymienione szkoły są objęte programem zajęć realizowanych w ramach projektu unijnego „Generator Naukowców” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia z robotyki to kreatywne warsztaty na których uczniowie i uczennice wykorzystują w praktyczny sposób wiedzę z matematyki, fizyki i informatyki poprzez budowę i programowanie robotów. W projekcie bierze udział 156 dzieci z trzech szkół.

Uczniowie i uczennice podzieleni są na grupy 12-osobowe, dla każdej grupy  przewidziano dwanaście spotkań po 180minut każde.
Wszyscy uczestnicy/czki z niecierpliwością czekali na pierwsze warsztaty i pierwsze spotkanie z robotyką, aż w końcu 3 grudnia 2012 roku młodzi adepci z Zespołu Szkół w Rychlikach jako pierwsi rozpoczęli zajęcia i zbudowali swoje pierwsze roboty!
Do końca grudnia udało  się przeprowadzić  łącznie 21 warsztatów  we wszystkich trzech szkołach. Na starcie naszej przygody każdemu uczestnikowi i uczestniczce projektu udało się zbudować robo-wyścigówkę oraz w klimacie świąt – robota choinkę.
Z dużym zapałem dzieci rozpoczęły więc Nowy Rok stawiając sobie nowe wyzwania. Być może i Wy zastanawialiście się jak można nakłonić robota do posprzątania swojego pokoju? Jak mógłby za Was wynosić śmieci? Czy też stanąć do bitwy jako średniowieczny rycerz ? Przed nami dużo pytań, zadań oraz do zbudowania jeszcze dziesięć konstrukcji! Dzieci skonstruują między innymi robota zdalnie sterowanego, omijającego przeszkody, czyszczącego drogę, a nawet i robota katapultę. To właśnie na warsztatach dzieci mają okazję dowiedzieć się z czego składa się robot, co pozwala mu się poruszać, a także mają okazję uczyć się jak zaprogramować robota by samodzielnie wykonał powierzone mu zadanie.
Dodatkowo w przerwach między lekcjami szkolnymi, a zajęciami z budowy i programowania robotów jest i czas na zjedzenie ciepłego obiadu, który zawsze rozpoczyna zajęcia i dodaje niezbędnej energii. W projekcie uwzględniono również potrzeby Szkół i Uczniów związane z dojazdem dzieci na zajęcia. Stąd też dojazdy również są finansowane ze środków z Unii Europejskiej. Szkoła ani Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów i każdy uczestnik zawsze po zajęciach bezpiecznie wraca do domu.
Oprócz zajęć pozalekcyjnych w tygodniu, w soboty 29 zdolnych uczniów bierze udział w Kole Naukowym RoboBit. Każda grupa objęta jest cyklem 10 spotkań po 180 minut każde wraz z przerwą na posiłek.  Podczas tych zajęć uczestnicy i uczestniczki pracują na najbardziej zaawansowanym sprzęcie z  serii RoboRobo RoboKit doskonaląc i poszerzając zdobyte już umiejętności. W ramach Koła Naukowego przewidziano również bezpłatne wyjazdy oraz udział w ogólnopolskich zawodach z robotyki.
Podczas udziału w projekcie dzieci otrzymują niezbędne materiały szkoleniowe takie jak: instrukcje, segregatory, bloki do pisania, długopisy, kalkulatory gadżet projektowy oraz koszulkę. Po zakończeniu zajęć uczestnicy i uczestniczki na pamiątkę otrzymają certyfikat ukończenia kursu oraz będą posiadali dodatkową wiedzę z zakresu robotyki, informatyki, matematyki która z całą pewnością przyda im się do zgłębiania materiału szkolnego i pozwoli na szybsze i łatwiejsze przyswajanie materiału, bo wiedza zdobyta poprzez praktykę zawsze pozostaje najdłużej w pamięci dzieci i daje najlepsze rezultaty.