Skip to main content

Zakątek pod dębem

2018-10-18

Jelonki mogą pochwalić się nowym wizerunkiem centrum wsi. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” zostało zrealizowane przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Zakątek pod dębem. Dzięki projektowi został poprawiony wizerunek przestrzeni publicznej poprzez zakup ławek, stołów, kwietników, śmietników oraz roślinności. Zadanie przyczyniło się do stworzenia odpowiedniego miejsca do wypoczynku turystów – zwłaszcza rowerzystów oraz miejsca do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi.

Całkowity koszt zadania wyniósł 10 tys. zł. Natomiast wkład własny Gminy 2 tys. zł.