Skip to main content

Zakaz podlewania ogródków

2018-06-04

Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach  informuje że w związku z panująca suszą zabrania się używania wody do podlewania ogródków.  Nie stosowanie się do zalecenia może spowodować poważne trudności podczas zaopatrzenia wsi w wodę.