Skip to main content

Zakaz spożywania wody w stanie surowym

2011-04-27

W związku ze zbliżającymi się uroczystościami Św. Wojciecha i planowanymi pielgrzymkami do Świętego Gaju w dniach 07-08.05.2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przypomina, że jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę w tej miejscowości są indywidualne studnie przydomowe.

Woda z tych ujęć nie podlega kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Jedynie z rozeznania terenowego wynika, iż jakość powyższej wody może budzić zastrzeżenia ze względu na zanieczyszczenie bakteriologiczne, co stwarza zagrożenie epidemiologiczne. Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przypomina o zakazie spożywania wody z tych ujęć w stanie surowym.