Skip to main content

Zakończenie inwestycji wodociągowych

2017-08-02

Wraz z końcem lipca dobiegły końca trzy ważne inwestycje wodociągowe na terenie gminy Rychliki. 01 sierpnia dokonany został oficjalny odbiór liczącego ponad 1,2 km odcinka sieci Domki – Dossche, który docelowo posłuży jako zasilanie trwającej właśnie inwestycji wodociągowej Rejsyty-Wopity w wodę z miejscowości Gołutowo. Dzięki temu powstanie duża połączona sieć wodociągowa obejmująca następujące miejscowości: Gołutowo, Dziśnity, Lepno, Buczyniec, Liszki, Śliwica, Budki, Jelonki, Barzyna, Rychliki, Rejsyty i Wopity.

Niedługo powinien zostać ogłoszony kolejny przetarg na połączenie sieci wodociągowej Budki – Jelonki, więc do połączonego układu trafią również Marwica i Topolno Wielkie. Jest to efekt długotrwałego i konsekwentnego działania gminy w zakresie wodociągowania i doprowadzenia do obsługi wszystkich sieci z 3-4 docelowych hydroforni.
Natomiast w dniu dzisiejszym dokonany został techniczny odbiór dwóch kolejnych inwestycji: Kwietniewo kolonia Włościeniec (w stronę Dymnika) oraz Jankowo – Mokajny. Dzięki temu ostatniemu zadaniu do Mokajn płynie woda z Protowa, a odłączona jest wylewka artezyjska. Również kolonia Jankowa, czyli Świdy, zostały przełączone do większej sieci oraz do wody o kontrolowanej jakości. Długość nowej sieci wynosi 3877 m dla Jankowo – Mokajny oraz 1456 m dla Kwietniewa.
Po uwzględnieniu jeszcze jednej tegorocznej inwestycji, Rychliki kolonia w stronę Wysokiej, w roku bieżącym do użytkowania przekazano już łącznie ponad 7,2 km nowych sieci wodociągowych, do końca roku ta długość zwiększy się o Rejsyty i Wopity.