Skip to main content

Zakończenie roku szkolnego w ZS w Rychlikach

2014-07-05

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/ 2014 w Zespole Szkół w Rychlikach tradycyjnie poprzedzone zostało mszą świętą.
Na tę uroczystość  zaproszeni zostali honorowi goście: Ksiądz Proboszcz Lech Wasilewski,  Wójt Gminy Rychliki, pani Henryk Kiejdo, Przewodnicząca Rady Gminy Rychliki pani Halina Zbróg, radna- pani Halina Ulejczyk,  Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Marzenna Kruszka.
Nad przebiegiem akademii czuwali: Wicedyrektorzy: pani Alicja Goszcz- Zając i pan Jacek Tuński. Dyrektor Zespołu Szkół w Rychlikach, pan Mirosław Szewczun  podziękował Wójtowi za dobrą współpracę władz gminy ze szkołą.

Podkreślił również wspólny wkład szkoły i organu prowadzącego w to, by nasza placówka, a docelowo uczniowie byli dobrze wyposażeni w niezbędną w dalszym kształceniu wiedzę, umiejętności , aby godnie reprezentowali naszą szkołę już jako absolwenci.
Przedstawił sukcesy uczniów na różnych płaszczyznach, w tym zaznaczył niewątpliwe zasługi drużyny naszych siatkarek.
Pani Beata Naumczyk rozdała dyplomy uczniom wyróżniającym się wysoką kulturą osobistą.
Następnie Dyrektor wręczył absolwentom  nagrody za najwyższe średnie ocen i wzorowe zachowanie. Bon o wartości 150 złotych, ufundowany przez Radę Rodziców, otrzymały uczennice:
Martyna Pawłowska kl. VI a
Wiktoria Marek- Ryś kl. III b gimnazjum
Nagrody książkowe i świadectwa z biało- czerwonym paskiem otrzymali uczniowie ze średnią ocen powyżej 4, 75. Oni również otrzymali listy gratulacyjne za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.
Podziękowania za owocną współpracę ze szkołą otrzymali także zasłużeni w tej materii rodzice.
Akademię poprowadził pan Andrzej Kur, wychowawca klasy III b,  przy wsparciu : pana Andrzeja Szponara- wychowawcy klasy III a oraz pań: Alicji Kasperowicz- wychowawczyni klasy VI a i Bożeny Mięsikowskiej- wychowawczyni klasy VI b.
Pod kierunkiem wyżej wymienionych pań oraz pani Ewy Maciejewskiej,  uczniowie z klas szóstych przygotowali pogram artystyczny,  a pan Michał Fedak zadbał o odpowiednie nagłośnienie.
Uczniowie wszystkich klas, którzy osiągają średnią ocen 5,0 i wyższą lub sukcesy sportowe,  tradycyjnie już otrzymują pieniężne stypendia naukowe, finansowane przez Urząd Gminy Rychliki.
27 czerwca, również po mszy świętej, nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego dla pozostałych uczniów. Akademię poprowadził Dyrektor Zespołu Szkół pan Mirosław Szewczun i Wicedyrektor- pan Jacek Tuński.
Na uroczystość oprócz uczniów licznie przybyli ich rodzice. Charakter i przebieg spotkania był podobny jak miało to miejsce przy zakończeniu roku w klasach szóstych i trzecich gimnazjum.
Po części oficjalnej,  wychowawcy przeprowadzili w klasach rozmowy na temat bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku.

                  Cenzurki rozdane, nagrody wręczone , a więc… wakacje.

{gallery}14/zakonczenieroku{/gallery}