Skip to main content

Zamieszanie z komunikacją PKS

2018-09-11

Koniec wakacji przyniósł niespodziewane jednoą likwidację i jedno zawieszenie w kursach autobusów przejeżdżających przez teren naszej gminy. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości zaczęli zgłaszać do Urzędu Gminy likwidację kilku kursów, co dla wielu osób korzystających z publicznego transportu stanowi niemały kłopot. W tej sprawie wpłynęła również pisemna petycja mieszkańców, głównie Marwicy i Jelonek, w której proszą oni o przywrócenie kursów na trasie Pasłęk – Rychliki i Rychliki – Pasłęk. Wójt Gminy Rychliki już od jakiegoś czasu pracuje nad tą sprawą, między innymi prowadzone były rozmowy z PKS w Elblągu w sprawie możliwości uruchomienia dodatkowych kursów.

Dokładne rozeznanie wśród przewoźników wykazało, że PKS Iława z dniem 3 września zawiesiło kurs autobusu z Iławy do Elbląga z godz. 8:40, który w Rychlikach był około godziny 9:55 a także kurs powrotny z Elbląga z godz. 12:30, który z kolei w Rychlikach był około 13:30. Zawieszenie kursu nie oznacza jego całkowitej likwidacji. Z informacji PKS Iława wynika, że głównym powodem zawieszenia było to, że autobus jeździł prawie pusty. Owszem, pasażerowie np. z Rychlik korzystali z tej trasy, ale dla przewoźnika z Iławy nie było to opłacalne. Kursy te nie są zlikwidowane ale zawieszone, więc do Urzędu nie wpłynęła żadna informacja na ten temat odpowiednio wcześnie.
Inna sytuacja ma miejsce dla kursów obsługiwanych do tej pory przez SPKS Dzierzgoń. Przedsiębiorstwo całkowicie wycofało się z działalności transportowej, stąd brak kursów Dzierzgoń – Pasłęk o 7:45 (w Rychlikach ok. 8:15) oraz powrotny Pasłęk – Dzierzgoń z godz. 9:00 (w Rychlikach ok. 9:30). Firma z Olsztyna, która przejęła część przewozową od SPKS Dzierzgoń w chwili obecnej zleciła badania rynkowe, które mają wskazać przepływy pasażerskie na wszystkich trasach, również do Pasłęka. Jak na razie przedsiębiorstwo szuka kierowców, a jeśli analiza rynku wypadnie pomyślnie kursy zostaną uruchomione.
Gdyby ostatecznie nie było możliwości przywrócenia poszczególnych kursów z Dzierzgonia i Iławy, istnieje możliwość uruchomienia połączeń przez PKS w Elblągu. Rozmowy Wójta z kierownictwem przedsiębiorstwa miały już miejsce, ale tutaj również konieczne będzie rozeznanie rynku i uzyskanie zezwoleń.
Dobrą wiadomość mamy natomiast dla mieszkańców Powodowa i Wysokiej. Dzięki staraniom władz gminy, już w najbliższy piątek uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa na trasie Pasłęk – Rychliki – Powodowo oraz Powodowo – Rychliki – Pasłęk. Autobusy będą kursować w piątki robocze z następującym rozkładem:
Pasłęk – Rychliki – Powodowo: 8:15 i 12:15
Powodowo – Rychliki – Pasłęk: 8:55 i 12:55
Gmina będzie częściowo dofinansowywać w/w kursy, o ile przewoźnik nie osiągnie zamierzonego zysku z wozokilometra a stosowna umowa powinna zostać podpisana niebawem. Jeżeli pasażerowie będą korzystać z przewozów, trasa na pewno zostanie utrzymana.