Skip to main content

Zapchane przepusty

2009-03-11

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg w Elblągu informuje właścicieli gruntów przyległych do pasa drogowego, że utrzymanie zjazdów na te grunty, a szczególnie przepustów pod nimi, na podstawie art. 30 ustawy o drogach publicznych, należy do właścicieli przyległych gruntów. Zbliża się okres wiosennych roztopów, w związku z czym do Rejonu Dróg w Elblągu

napływają pisma w sprawie interwencji związanych z zalewaniem posesji, gruntów oraz dróg, których przyczyną w wielu przypadkach jest niedrożność przepustów pod zjazdami powodująca blokadę spływu wód wzdłuż rowów. W związku z tym przypominamy właścicielom zjazdów o konieczności oczyszczania przepustów pod nimi, co zapobiegnie występowaniu ekstremalnych sytuacji.