Skip to main content

Zapraszamy na V Wojciechowy Przegląd Chórów Święty Gaj 2015

2015-03-19

Kustosz Sanktuarium w Świętym Gaju – ks. Mirosław Bułecki wraz z Wójtem Gminy Rychliki – Henrykiem Kiejdo zapraszają do Sanktuarium Świętego Wojciecha w Świętym Gaju na V Wojciechowy Przegląd Chórów Święty Gaj 2015. Przegląd odbędzie się 26 kwietnia 2015 roku w Świętym Gaju. Celem przeglądu jest propagowanie postaci Świętego Wojciecha, jego zasług dla Chrześcijańskiej Europy, promocja amatorskiego ruchu kulturalnego, nawiązanie znajomości i współpracy, wymiana doświadczeń.

Założenia regulaminowe:
W przeglądzie biorą udział chóry i zespoły amatorskie. Uczestnicy przygotowują trzy utwory, w tym mile widziany
jeden związany ze Świętym Wojciechem.

Przegląd nie ma charakteru konkursu.
Program spotkania:
godz. 1200 – msza święta w kościele pw. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Świętym Gaju
godz. 1300 –  rozpoczęcie przeglądu zaproszonych chórów
Organizacja:
V Wojciechowy Przegląd Chórów odbywa się w ramach dorocznych uroczystości ku czci świętego Wojciecha. Zespoły przyjeżdżają na koszt własny.
Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom poczęstunek.

Prosimy o potwierdzenie przyjazdu do dnia
15 kwietnia 2015 roku.

Szczegółowych informacji udziela:
ks. Mirosław Bułecki
tel.: 55 – 248 94 30
        604 279 771
email: burmir@wp.pl

Danuta Żółtowska
e-mail: danuta_zoltowska@o2.pl