Skip to main content

Zaprosili nas

2018-08-31

Wójt Gminy Rychliki Henryk Kiejdo zapraszany jest na wiele ważnych spotkań. W ostatnim czasie Wójta zaproszono do udziału w konferencji pt. “Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego – kurs na rozwój. Dialog Obywatelski z Komisją Europejską nt. przyszłości polityki spójności 2021-2027” a także na VII Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur.

Szczególnym jednak wyróżnieniem jest zaproszenie Wójta Henryka Kiejdo na bardzo prestiżowe XXVIII Forum Ekonomiczne, które odbędzie się w Krynicy Zdroju pod hasłem “Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów”.