Skip to main content

Zaproszenie dla rolników!

2019-11-28

Wójt Gminy Rychliki i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Elblągu zapraszają na szkolenie nt. ”Bieżące informacje o wybranych działaniach PROW na lata 2014-2020”.

Szkolenie poprowadzi Pan dr Marcin Kazimierczuk – Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w dniu 2 grudnia 2019 roku, o godzinie 10:00 w Sali budynku biblioteki w Rychlikach.

Na szkoleniu zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

  • Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie.
  • Pozostałe operacje, których nabory odbywają się jeszcze w 2019 r., m.in.:
    • Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
    • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000.
    • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, Sprzedaż bezpośrednia.
  • Planowane działania PROW na rok 2020.