Skip to main content

Zaproszenie do udziału w zajęciach

2016-11-07

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Rychlikach informuje, że ELBLĄSKIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ rozpoczyna rekrutację do udziału w zajęciach.
Zapraszamy:
Osoby w wieku 50-65 lat zamieszkujące Elbląg i powiat elbląski, w tym:

 • osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ)
 • osoby, które ukończyły Program Aktywnej Integracji (PAI)
 • osoby korzystające z pomocy społecznej

Oferujemy:

12 miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika projektu, w tym:

 • wsparcie grupowe i indywidualne świadczone przez: psychologa, doradcę zawodowego, coacha, trenera pracy (w przypadku osób niepełnosprawnych) – 2 miesiące,
 • praktyki zawodowe – max 10 miesięcy realizowane u przedsiębiorców lub w pracowniach CIS (pracownia usług opiekuńczych, pracownia usług krawieckich, pracownia gospodarcza, pracownia stolarska),
 • kursy, szkolenia zawodowe,
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Elbląga.

Wsparcie jest dostosowane do potrzeb każdego Uczestnika.
Ponadto każdy Uczestnik będzie otrzymywał świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych przez cały okres uczestnictwa w CIS ( w pierwszym tzw. próbnym miesiącu wysokość świadczenia wynosi ½ wysokości zasiłku).

Rekrutacja do projektu:

 • składanie formularzy zgłoszeniowych: do końca listopada br.
 • rozmowy rekrutacyjne: listopad 2016

Zgłoszenia:

 • dla osób zagrożonych wykluczenie społecznym: ESWIP, ul. Zw. Jaszczurczego 17 pok. 19, tel. 55 236 27 16, mail: h.oczkos@eswip.pl
 • dla osób niepełnosprawnych: ERKON, ul. Zw. Jaszczurczego 15, tel. 55 232 69 35, mail: m.kaczmarczyk@softel.elblag.pl

Formularz zgłoszeniowy, jest on do pobrania na stronie www.eswip.pl w zakładce aktualności.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: tel. 661 510 664.