Skip to main content

Zaproszenie na konferencję: „Stosowanie środków ochrony roślin – wpływ na środowisko”

2017-04-21

Uprzejmie informuję, że 25 kwietnia 2017 r. o godz. 11°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rychlikach odbędzie się Konferencja zatytułowana „Stosowanie środków ochrony roślin – wpływ na środowisko”.
Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników prowadzących gospodarstwa rolne na terenie Gminy Rychliki.

Program konferencji:

  1. Otwarcie konferencji – Wójt Gminy Rychliki – mgr Henryk Kiejdo
  2. Stosowanie środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla środowiska i pszczół – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie – mgr inż. Jerzy Sielicki
  3. Bioróżnorodność a stosowanie pestycydów – Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Olsztynie – mgr inż. Jerzy Bancewicz
  4. Chemiczna ochrona roślin a konieczność ochrony środowiska naturalnego – dr hab. Zbigniew Lipiński
  5. Zmniejszenie dopłat bezpośrednich wskutek niezgodnego z prawem stosowania zabiegów ochrony roślin – Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie – pracownik Biura ARiMR w Elblągu
  6. Postępowanie w przypadku zatrucia pszczół – Wójt Gminy Rychliki – mgr Henryk Kiejdo
  7. Poczęstunek.