Skip to main content

Zaproszenie na konferencję

2014-12-16

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Oddział w Starym Polu zaprasza na konferencję na temat:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– wybrane formy wsparcia restrukturyzacji gospodarstw rolnych, która odbędzie się 17 grudnia 2014 r. (środa), o godz. 10.00 w Starym Polu, W sali im. prof. St. Laskowskiego.

W programie:
10.00 Otwarcie konferencji Dyrektor PODR 10.15 Wsparcie inwestycji w środki trwałe: Modernizacja gospodarstw rolnych Sylwia Skupień – ARiMR, Oddział Regionalny W Gdyni 11.00 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej:
– premie dla młodych rolników,
– premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
– restrukturyzacja małych gospodarstw,
– rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych,
– płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
Sylwia Skupień – ARiMR, Oddział Regionalny W Gdyni
Gracjan Kuryłowicz – ARiMR, Biuro Powiatowe w Starym Polu
12.30 Wsparcie działalności grup i organizacji producentów planowane w ramach PROW 2014-2020 Sebastian Zwierz – PODR w Gdańsku, Oddział Stare Pole
13.00 Podsumowanie pierwszego roku wdrażania obowiązku stosowania integrowanej ochrony roślin w gospodarstwach rolnych województwa pomorskiego. Zalecenia na 2015 r.
Przedstawiciel WIORiN w Gdańsku
14.00 Dyskusja i zakończenie konferencji

Serdecznie zapraszamy