Skip to main content

Zaproszenie na spotkanie

2018-04-05

Z inicjatywy wójta Henryka Kiejdo w dniu 23 kwietnia 2018 r., (poniedziałek) o godz. 1800, w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelonki odbędzie się spotkanie z panem Tomaszem Koprowiakiem doradcą energetycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Głównym tematem zebrania będzie możliwość uzyskania dofinansowania na realizację między innymi: wymiany kotła c.o., termomodernizacji domu, zakupu instalacji fotowoltaicznej, budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy zainteresowanych w/w tematami.
Pytania do p. Tomasza Koprowiaka można kierować na adres e-mail budownictwo@rychliki.pl do dnia 19 kwietnia 2018 r..

Ulotka WFOŚiGW w Olsztynie – pobierz.

Serdecznie zapraszam
Wójt Gminy Rychliki 
Henryk Kiejdo