Skip to main content

Zaproszenie na spotkanie przedsiębiorców z samorządem Gminy Rychliki

2014-02-18

Wójt Henryk Kiejdo serdecznie zaprasza przedsiębiorców Gminy Rychliki na VI spotkanie przedsiębiorców.

21.02.2014 r. (piątek), godzina 1300
Jelonki, sala świetlicy wiejskiej

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia  tel: 55 248 81 60 Malwina Weber

Przedsiębiorczość to postawa, skłonność do podejmowania decyzji, pomysłowość, dynamizm. To potencjał, którym warto zarażać innych. Dlatego ideą spotkania jest promowanie przedsiębiorczości w gminie.
To także okazja do integracji środowiska lokalnych przedsiębiorców, wymiany doświadczeń, podsumowania ubiegłego roku, zaprezentowania planów inwestycyjnych gminy. To również możliwość formułowania oczekiwań w stosunku do organów decyzyjnych, co ułatwi obecność przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli.