Skip to main content

Zaproszenie na szkolenie

2019-02-14

KOWRKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „OZE – SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO”, które odbędzie się w sali konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91 w dniu 26 lutego 2019 roku o godz. 900. Szkoleniem objęty zostanie szeroki zakres tematyczny dotyczący pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz finansowania i wsparcia inwestycyjnego instalacji OZE.

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszersze rozpropagowanie informacji o szkoleniu wśród rolników, mieszkańców wsi i przedsiębiorców branży
rolno-spożywczej Waszej Gminy.
W załączeniu przesyłam do wykorzystania ulotkę informacyjną oraz agendę szkolenia.

Ulotka informacyjna KOWR