Skip to main content

Zaproszenie na szkolenie

2017-09-13

Zarząd LGD zaprasza na Szkolenie biznesowe z tworzenia ofert turystycznych wsi tematycznych realizowane w ramach operacji pn. Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego współfinansowanej  ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 21-23 września 2017 roku, godz. 10.00 ZAMEK KARNITY Karnity10, 14-140 Miłomłyn.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie karty  zgłoszenia.   
O  zakwalifikowaniu  się  na  szkolenie  decyduje  kolejność  wpływu prawidłowo wypełnionych zgłoszeń.    
UWAGA: SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW!  
Uczestnicy szkolenia ponoszą jedynie koszty podróży na miejsce szkolenia.  
Więcej informacji można uzyskać w Biurze KE LGD przy ul. Komeńskiego 40 w Elblągu  oraz na stronie www.kanal-elblaski-lgd.pl.

Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski