Skip to main content

Zaproszenie organizacji pozarządowych

2013-01-07

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Rychliki lub na rzecz jego mieszkańców, do przedstawienia własnych propozycji odnośnie priorytetowych zadań publicznych, zlecanych przez Gminę Rychliki do realizacji organizacjom pozarządowym w 2013 roku.
Powyższe związane jest z przygotowywanym projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychliki z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 i dotyczy planowania priorytetowych zadań publicznych w poszczególnych obszarach określonych w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.).

Jednocześnie informujemy, że możliwe jest zgłaszanie także innych uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu.
Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem.
Oczekujemy na opinie i wnioski do 21 stycznia 2013 roku do godziny 11:00.
Należy je składać na piśmie  w Urzędzie Gminy Rychliki lub elektronicznie : tomasz.kucej@rychliki.pl
Propozycje można będzie przedstawić także  na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 10 oraz 15 stycznia o godz. 10:00 w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy Rychliki.

Pliki do pobrania:
1) Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy Rychliki
2) Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu programu współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy Rychliki