Skip to main content

Zapytanie ofertowe

2017-02-17

Gmina Rychliki – Urząd Gminy w Rychlikach, w trybie bez stosowania zapisów ustawy o zamówieniach publicznych, składa zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krupin gm. Rychliki II etap.
Wartość zamówienia poniżej 30.000 euro, nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rychliki