Skip to main content

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Rychliki

2014-12-04

Uprzejmie informuję, że na podstawie art.29 a ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku,poz.594 z późniejszymi zmianami) Komisarz Wyborczy w Elblągu postanowieniem z dnia 03 grudnia 2014 roku zwołał sesję Rady Gminy  w celu złożenia przez Wójta Gminy w Rychlikach ślubowania.
Sesja odbędzie się w dniu 08 grudnia 2014 roku o godzinie 12-tej  w sali obrad przy Bibliotece Publicznej w Rychlikach.